Smertestillende til barn

Når skal du gi barnet ditt smertestillende? Hvor mye kan du gi? Og hvor ofte? I en situasjon med f. eks. et sykt barn, kan det være vanskelig å beholde overblikket og huske retningslinjene for smertestillende medisin til barn. 

Med doseringskalkulatoren kan du raskt beregne dosen ut fra barnets vekt. Du får også vite om den varianten av Pinex (paracetamol) som du har valgt, er den som egner seg best.

Husk at barn ikke kan få dosen som er angitt for deres vekt, mer enn 3–4 ganger i døgnetNÅR KAN DU GI SMERTESTILLENDE?

Medisin med paracetamol som f.eks. Pinex virker både febernedsettende og smertestillende. Den er også skånsom mot magen og kan derfor brukes når barnet ditt har feber og av den grunn:

 

Barn under to år bør ikke få medisin uten at du har snakket med lege først.


DEKLARASJON

Reseptfritt legemiddel for behandling av lett til moderat smerte og feber. Inneholder paracetamol 250 mg (fra 4 år) og 500 mg (fra 8 år). Angitt dosering må ikke overskrides uten etter avtale med lege. Forsiktighet må utvises ved leversykdom og nyresvikt. Høye doser eller langvarig bruk kan gi alvorlig leverskade. Forsiktighet må utvises dersom du har et høyt alkoholforbruk, da det kan medføre økt fare for leverskade. Vis forsiktighet ved dehydrering (uttørring) eller feilernæring. Kontakt lege dersom symptomene varer i mer enn 3 døgn. Behandling av febertilstander hos barn bør være kortvarig. Bruk ikke flere slag smertestillende legemidler samtidig uten å konferere lege eller farmasøyt. Les pakningsvedlegget nøye.

Preparatomtalen og pakningsvedlegget kan leses på http://www.felleskatalogen.no