Retningslinjer for personvern og informasjonskapsler (cookies)

Ved å bruke Pinex' nettsted, aksepterer du som bruker følgende vilkår:

Actavis Norway AS bestreber seg på å sikre at opplysningene på dette nettstedet alltid er så presise og fullstendige som mulig. Actavis Norway AS kan likevel ikke garantere riktigheten av opplysningene. Actavis Norway AS kan ikke holdes ansvarlig for noen skade som en besøkende på nettstedet og/eller tredjepart har pådratt seg som følge av bruken av dette nettstedet og opplysningene på dette.

Reseptfritt legemiddel for behandling av lett til moderat smerte og feber. Inneholder paracetamol 250 mg (fra 4 år) og 500 mg (fra 8 år). Angitt dosering må ikke overskrides uten etter avtale med lege. Forsiktighet må utvises ved leversykdom og nyresvikt. Høye doser eller langvarig bruk kan gi alvorlig leverskade. Forsiktighet må utvises dersom du har et høyt alkoholforbruk, da det kan medføre økt fare for leverskade. Vis forsiktighet ved dehydrering (uttørring) eller feilernæring. Kontakt lege dersom symptomene varer i mer enn 3 døgn. Behandling av febertilstander hos barn bør være kortvarig. Bruk ikke flere slag smertestillende legemidler samtidig uten å konfererelege eller farmasøyt. Les pakningsvedlegget nøye.