Pinex Granulat (paracetamol)

Pinex Granulat – pulver som smelter på tungen

Pinex Granulat (paracetamol) er paracetamol i pulverform som gjør det enklere å svelge smertestillende medisin. De små granulatene (pulver) smelter av seg selv på tungen og er ferdig løst opp når du svelger.

Pinex Granulat (paracetamol) løses opp i munnen uten å bruke vann og er dermed enkelt å gi til barn som har vanskeligheter med å svelge tabletter, f.eks ved sår hals.

Pinex Granulat (paracetamol) virker febernedsettende og er velegnet til å behandle alle former for svake smerter som hodepine, tannpine, muskel- og leddsmerter.

Varianter til barn

Pinex mikstur (paracetamol)

Pinex Stikkpiller (paracetamol)

Pinex smeltetabletter (paracetamol)

Pinex Granulat (paracetamol)

Deklarasjon

Reseptfritt legemiddel for behandling av lett til moderat smerte og feber. Inneholder paracetamol 250 mg (fra 4 år) og 500 mg (fra 8 år). Angitt dosering må ikke overskrides uten etter avtale med lege. Forsiktighet må utvises ved leversykdom og nyresvikt. Høye doser eller langvarig bruk kan gi alvorlig leverskade. Forsiktighet må utvises dersom du har et høyt alkoholforbruk, da det kan medføre økt fare for leverskade. Vis forsiktighet ved dehydrering (uttørring) eller feilernæring. Kontakt lege dersom symptomene varer i mer enn 3 døgn. Behandling av febertilstander hos barn bør være kortvarig. Bruk ikke flere slag smertestillende legemidler samtidig uten å konferere lege eller farmasøyt. Les pakningsvedlegget nøye.

Preparatomtalen og pakningsvedlegget kan leses på http://www.felleskatalogen.no