Pinex Granulat (paracetamol)

Når du har problemer med å svelge tabletter eller på reise uten vann tilgjengelig

Pinex Granulat (paracetamol) er paracetamol i ny legemiddelform som gjør det enklere å svelge smertestillende medisin. De små granulatene (pulver) smelter av seg selv på tungen og er ferdig løst opp når du svelger.

Pinex Granulat (paracetamol) helles direkte på tungen og svelges direkte uten vann. Pinex Granulat (paracetamol) er enkelt å ta og velegnet hvis du har problemer med å svelge vanlige tabletter f.eks ved vondt i halsen eller tørr munn.

Pinex Granulat (paracetamol) virker febernedsettende og er velegnet til å behandle alle former for svake smerter som hodepine, tannpine, muskel- og leddsmerter.

En pose Pinex Granulat (paracetamol) inneholder 250 mg med jordbærsmak eller 500 mg paracetamol med cappuccino- eller jordbærsmak.

Varianter til voksne

Pinex tabletter (paracetamol)

Pinex brusetabletter (paracetamol)

Pinex smeltetabletter (paracetamol)

Pinex stikkpiller (paracetamol)

Pinex Granulat (paracetamol)

Deklarasjon

Reseptfritt legemiddel for behandling av lett til moderat smerte og feber. Inneholder paracetamol 250 mg (fra 4 år) og 500 mg (fra 8 år). Angitt dosering må ikke overskrides uten etter avtale med lege. Forsiktighet må utvises ved leversykdom og nyresvikt. Høye doser eller langvarig bruk kan gi alvorlig leverskade. Forsiktighet må utvises dersom du har et høyt alkoholforbruk, da det kan medføre økt fare for leverskade. Vis forsiktighet ved dehydrering (uttørring) eller feilernæring. Kontakt lege dersom symptomene varer i mer enn 3 døgn. Behandling av febertilstander hos barn bør være kortvarig. Bruk ikke flere slag smertestillende legemidler samtidig uten å konferere lege eller farmasøyt. Les pakningsvedlegget nøye.

Preparatomtalen og pakningsvedlegget kan leses på http://www.felleskatalogen.no