Pinex smeltetabletter (paracetamol)

Når du har problemer med å svelge, eller vondt i halsen

Pinex smeltetabletter (paracetamol) virker febernedsettende og er velegnet til å behandle alle former for lette smerter som f.eks. hodepine, tannpine, menstruasjonssmerter og muskel- og leddsmerter.

Pinex smeltetabletter (paracetamol) er tabletter som smelter av seg selv på tungen. Pinex smeltetabletter egner seg godt hvis du har problemer med å svelge vanlige tabletter, for eksempel fordi du har vondt i halsen. Smeltetabletten kan tas uten vann, fordi den løser seg selv opp i munnen i løpet av kort tid.

1 smeltetablett inneholder 500 mg paracetamol

Varianter til voksne

Pinex tabletter (paracetamol)

Pinex brusetabletter (paracetamol)

Pinex smeltetabletter (paracetamol)

Pinex stikkpiller (paracetamol)

Pinex Granulat (paracetamol)

Deklarasjon

Reseptfritt legemiddel for behandling av lett til moderat smerte og feber. Inneholder paracetamol 250 mg (fra 4 år) og 500 mg (fra 8 år). Angitt dosering må ikke overskrides uten etter avtale med lege. Forsiktighet må utvises ved leversykdom og nyresvikt. Høye doser eller langvarig bruk kan gi alvorlig leverskade. Forsiktighet må utvises dersom du har et høyt alkoholforbruk, da det kan medføre økt fare for leverskade. Vis forsiktighet ved dehydrering (uttørring) eller feilernæring. Kontakt lege dersom symptomene varer i mer enn 3 døgn. Behandling av febertilstander hos barn bør være kortvarig. Bruk ikke flere slag smertestillende legemidler samtidig uten å konferere lege eller farmasøyt. Les pakningsvedlegget nøye.

Preparatomtalen og pakningsvedlegget kan leses på http://www.felleskatalogen.no