Pinex tabletter (paracetamol)

En klassisk hodepinetablett

Pinex (paracetamol) tabletter virker febernedsettende og er velegnet til å behandle alle former for lette smerter som f.eks. hodepine, tannpine, menstruasjonssmerter og muskel- og leddsmerter.

Pinex (paracetamol) tablett er en klassisk, liten tablett, som er glatt og lett å svelge.

1 tablett (filmovertrukket) inneholder 250 mg eller 500 mg paracetamol. Tabletten har en delestrek som gjør den lett å dele i to. Pinex tabletter (paracetamol) kan brukes av voksne og av barn som har nådd en alder da de er i stand til å svelge tabletter med vann.

Varianter til voksne

Pinex tabletter (paracetamol)

Pinex brusetabletter (paracetamol)

Pinex smeltetabletter (paracetamol)

Pinex stikkpiller (paracetamol)

Pinex Granulat (paracetamol)

Deklarasjon

Reseptfritt legemiddel for behandling av lett til moderat smerte og feber. Inneholder paracetamol 250 mg (fra 4 år) og 500 mg (fra 8 år). Angitt dosering må ikke overskrides uten etter avtale med lege. Forsiktighet må utvises ved leversykdom og nyresvikt. Høye doser eller langvarig bruk kan gi alvorlig leverskade. Forsiktighet må utvises dersom du har et høyt alkoholforbruk, da det kan medføre økt fare for leverskade. Vis forsiktighet ved dehydrering (uttørring) eller feilernæring. Kontakt lege dersom symptomene varer i mer enn 3 døgn. Behandling av febertilstander hos barn bør være kortvarig. Bruk ikke flere slag smertestillende legemidler samtidig uten å konferere lege eller farmasøyt. Les pakningsvedlegget nøye.

Preparatomtalen og pakningsvedlegget kan leses på http://www.felleskatalogen.no