Helt uten parabener

Hva er parabener? 

Parabener er et av de mest brukte konserveringsmidlene. De brukes i en lang rekke matvarer, i medisinske produkter og i kosmetikk. Det finnes flere typer parabener, og ofte finnes det flere slags parabener i samme produkt for å konservere så effektivt som mulig.

Pinex mikstur (Paracetamol)
Pinex mikstur (paracetamol) egner seg godt til både små og store barn som ikke har problemer med å svelge. Pinex mikstur (paracetamol) er en tyntflytende mikstur med jordbærsmak. Den har lang holdbarhet etter åpning, og miksturen behøver ikke oppbevares i kjøleskap. Pinex mikstur (paracetamol) inneholder verken parabener, alkohol eller sukker

Les mer om Pinex mikstur (paracetamol)

Deklarasjon
Reseptfritt legemiddel for behandling av lett til moderat smerte og feber. Inneholder paracetamol 250 mg (fra 4 år) og 500 mg (fra 8 år). Angitt dosering må ikke overskrides uten etter avtale med lege. Forsiktighet må utvises ved leversykdom og nyresvikt. Høye doser eller langvarig bruk kan gi alvorlig leverskade. Forsiktighet må utvises dersom du har et høyt alkoholforbruk, da det kan medføre økt fare for leverskade. Vis forsiktighet ved dehydrering (uttørring) eller feilernæring. Kontakt lege dersom symptomene varer i mer enn 3 døgn. Behandling av febertilstander hos barn bør være kortvarig. Bruk ikke flere slag smertestillende legemidler samtidig uten å konferere lege eller farmasøyt. Les pakningsvedlegget nøye.

Preparatomtalen og pakningsvedlegget kan leses på http://www.felleskatalogen.no